کنتراست رنگ های مکمل

کنتراست رنگ های مکمل
دسته : آموزش نقاشی ساختمان

وقتی دو رنگ مكمل در كنار هم قرار می‌گيرند، تاثيرگذاری آنها به روی هم طوری است كه يكديگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شديدترين مرتبه ارتقا می‌دهند. دو رنگ مكمل در چرخه‌ی دوازده‌تایی رنگ، به صورت قطرهای روبروی هم قرار ميگيرند، مانند زرد و بنفش، قرمز و سبز، نارنجی و آبی. وجود رنگ‌های مكمل در يك تركيب بصری میتواند در ايجاد رابطه‌ی هماهنگ ميان رنگ‌ها، نقش مهمی داشته باشد و احساسی از كمال رنگ و درك نو را به وجود بياورد که به آن کنتراست رنگ های مکمل میگویند.

خدمات نقاشی ساختمان در تهران توسط متخصصین رویال پینت

کنتراست رنگ چیست؟

کنتراست به معنای تضاد است و یکی از اصل های پایه ای رشته های گوناگون هنر است. در رنگ سازی رنگ مایه یا تونالیته در ارتباط با محیط از اهمیت خاصی برخوردار است. کنتراست به معنای شفافیت رنگ در تصویر است. تضاد و کشمکش متقابل عناصری هنری موجب برقرار شدن ارتباطی منطقی ولی متضاد بین اجزا می شود و در تاثیر گذاری آن بسیار موثر است. چرا که انسان در بسیاری از چیز ها با تجربه و مقایسه شکل، کیفیت و معنای آن ها بدست می آید.

کنتراست رنگ های مکمل

کنتراست رنگ های مکمل به صورت همزمان

كنتراست همزمان ناشی از تاثير عمومی رنگ‌ها به روی احساس بينايی است و با رابطه‌ ميان رنگ‌های مكمل ايجاد می‌شود. وقتی كه ما يك رنگ را می‌بينيم، چشم و ذهن ما به طور همزمان، مكمل آن رنگ را پديد می آورد. البته اين رنگ به صورت ذهنی به وجود می آيد و ملموس نيست بلكه فقط احساس می شود.

وقتی از خاكستری‌ها در تركيب رنگی استفاده می‌شود، كنتراست همزمان به نحو موثرتری احساس می‌شود. كنتراست همزمان نه تنها در ميان يك خاكستری و يك رنگ خالص به وجود می‌آيد، بلكه در ميان دو رنگ كه به طور كامل مكمل يكديگر نيستند نيز اتفاق می‌افتد.

تصوير جانشين

تصوير جانشين يا پديده‌ پس‌تصوير، موضوعي است كه گاهی ممكن است با مبحث كنتراست همزمان اشتباه شود. وقتی به چيزی نگاه می‌كنيم، به طور معمول تصوير آن بر روی شبكيه چشم ثبت می‌شود؛ يعنی رنگ و درخشش آن روی سلول‌های بينايی اثر مي‌گذارد و تصويرش در شبكيه نقش می‌بندد. در همين حال، چنانچه بلافاصله جهت نگاه تغيير كند يا تصوير ديگری در مقابل چشم قرار گيرد، تاثير تصوير قبلی با تصوير جديد در می آميزد. اين ويژگی را تصوير جانشين يا پس‌تصوير گويند. در مورد رنگ‌ها، پديده‌ تصوير جانشين به صورت رنگ مكمل ديده می‌شود؛ يعنی پس از ديدن يك رنگ برای مدت چند ثانيه، در صورتی كه به يك سطح سفيد نگاه كنيم، مكمل آن رنگ را بر زمينه‌ سفيد احساس می‌كنيم که این با مفهوم کنتراست رنگ های مکمل متفاوت است.

 کنتراست کیفیت

در اين جا منظور از كيفيت، حالت خلوص و اشباع رنگ است. وقتی كه يك رنگ خالص در كنار رنگ‌های ناخالص كه با سياه، سفيد و يا مكمل خود مخلوط شده‌اند، قرار می‌گيرد كنتراست كيفيت رنگ ايجاد می‌شود.

 

کنتراست رنگ های مکمل

کنتراست رنگ های مکمل

كنتراست كميت

كنتراست كميت مربوط به رابطه‌ متقابل دو يا چند سطح رنگين، از نظر وسعت است. در اين كنتراست، رابطه‌ی بزرگی و كوچكی سطوح رنگين، نقش اصلی را بازی می‌كند. زيرا نسبت بزرگی سطح رنگ‌ها با يكديگر می‌تواند در ايجاد رابطه‌ هماهنگ ميان آنها مؤثر باشد. دو عامل در ايجاد كنتراست كميت، نقش اساسی دارند:

  • ميزان درخشش و خلوص رنگ
  • ميزان بزرگی سطح يا لكه‌ی رنگی

نظرات کاربران

سایت ویدائو
28 . خرداد . 1398

عالییی بود عااالی

Mg
3 . تیر . 1398

بهترین مطلبی که میتونستم پیدا کنم

ترفندهای کامپیوتری – نودی
9 . تیر . 1398

این مطلب رو حتما ببینین

مشاوره