نقاشی ساختمان غرب تهران

شروع پروژه: 29 دی 1390

پایان پروژه: 26 بهمن 1390

  • مالک: آقای مصطفی شمایی
  • مدت زمان پروژه: 26 روزه
مشاوره