اجرای طرح ورقه طلا

شروع پروژه: 15 اردیبهشت 1400

پایان پروژه: 23 اردیبهشت 1400

  • مالک: آقای محسن مالکی
  • مدت زمان پروژه: 8 روزه
مشاوره