نقاشی ساختمان و اجرای نما

شروع پروژه: 15 خرداد 1397

پایان پروژه: 10 تیر 1397

  • مالک: آقای رضا پاشاپور
  • مدت زمان پروژه: 25 روزه
مشاوره