رنگ اکریلیک

رنگ اکریلیک (روغنی بی بو)

رنگ اکریلیک یکی از رنگ های مشتری پسند و پر طرفدار هست، که این استقبال از این نوع رنگ روغنی، عمدتا بخاطر بی بو بودن رنگ آکریلیک می باشد. پایه و حلال رنگ اکریلیک آب می باشد. رنگ اکریلیک ساختمان…

Read More