نقاشی ساختمان چند طبقه چگونه انجام می شود؟

نقاشی ساختمان نقاشی دیوارهای یک خانه یا آپارتمان بسته به تعداد افراد ،محل سکونت،منطقه یا دیگر عوامل محیطی نیاز به نقاشی مجدد دارد.در آپارتمانهایی که در هر پاگرد چندین واحد دارند  بوی رنگ های روغنی و تینر ممکن است برای…

Read More
شرکت نقاشی ساختمان

اصطلاحات رنگ ها

اصطلاحات سایه روشن، مایه ترکیبی، رنگ پایه سیری و شدت یکی از با ارزش ترین نمودارهای روابط میان رنگ های مثلثی است که ابداع این اصطلاحات رنگ ها را یک زمانی به گوته نسبت می دادند. در این مثلث رنگ…

Read More