چه رنگی برای نقاشی ساختمان مناسب است

چه رنگی برای نقاشی ساختمان مناسب است انتخاب رنگ مناسب برای یک فضا می تواند دشوار باشد. در حالی که بسیاری از افراد می توانند به طور ماهرانه مبلمان و رنگ فرش ایده آل را انتخاب کنند ، برخی از…

Read More
شرکت نقاشی ساختمان

اصطلاحات رنگ ها

اصطلاحات سایه روشن، مایه ترکیبی، رنگ پایه سیری و شدت یکی از با ارزش ترین نمودارهای روابط میان رنگ های مثلثی است که ابداع این اصطلاحات رنگ ها را یک زمانی به گوته نسبت می دادند. در این مثلث رنگ…

Read More