رنگ مولتی کالر

رنگ مولتی کالر

رنگ مولتی کالر یکی از رنگ های مناسب برای مکان های عمومی و در عین حال بی بو و یا کم بو است که آن هم ناشی از رزین ها و رنگدانه های رنگ می باشد. قیمت  رنگ مولتی کالر…

Read More